Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện dành cho các bộ phận trong bệnh viện phòng khám, có các loại sau:

 1. Đồng Phục Bác Sĩ
 2. Đồng Phục Phụ Sản
 3. Đồng Phục Bệnh Nhân
 4. Đồng Phục Hộ Lý
 5. Đồng Phục Dược Sĩ
 6. Đồng Phục Điều Dưỡng
 7. Đồng Phục Phẫu Thuật Phòng Mổ
 8. Đồng Phục Kỹ Thuật Viên
 9. Đồng Phục Người Nhà Bệnh Nhân
 10. Đồng Phục Nhân Viên Bảo Vệ
 11. Đồng Phục Nhân Viên Dinh Dưỡng
 12. Đồng Phục Nhân Viên Hành Chính

1 – Đồng Phục Bác Sĩ

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 1

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 2

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 3

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 4
Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 5

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 6

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 7

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 1

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 9

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 10

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 11

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 12
Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 13

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 14

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 15

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 16
Xem thêm nhiều mẫu

2 – Đồng Phục Phụ Sản

hình ảnh

3 – Đồng Phục Bệnh Nhân

hình ảnh

4 – Đồng Phục Hộ Lý

hình ảnh

5 – Đồng Phục Dược Sĩ

hình ảnh

6 – Đồng Phục Điều Dưỡng

hình ảnh

7 – Đồng Phục Phẫu Thuật Phòng Mổ

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 17

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 18

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 19

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 20

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 21

Đồng Phục Y Tế Bệnh Viện 22
hình ảnh

8 – Đồng Phục Kỹ Thuật Viên

hình ảnh

9 – Đồng Phục Người Nhà Bệnh Nhân

hình ảnh

10 – Đồng Phục Nhân Viên Bảo Vệ

hình ảnh

11 – Đồng Phục Nhân Viên Dinh Dưỡng

hình ảnh

12 – Đồng Phục Nhân Viên Hành Chính

hình ảnh

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *